Skip to main content
Nordic IoT skal hjælpe virksomeder med Internet of Things

Nyt center skal rådgive virksomheder om IoT

FORCE Technology og Alexandra Instituttet vil hjælpe industrien med at udnytte potentialet i IoT, Internet of Things. De to parter har sammen stiftet Nordic IoT Centre, der skal være en one-stop-shop for ekspertviden.
 

Centret skal rådgive om udvikling og praktisk implementering af IoT-løsninger og vejlede om f ex IoT-infrastruktur, arkitektur og cybersikkerhed.
 

Ambitionen med Nordic IoT Centre er at skabe et samlet økosystem for udvikling af IoT, som består af udviklingshuse, EMS-producenter, softwareudviklingshuse, danske og udenlandske universiteter og GTS-institutter.
 

”Paratheden til at udnytte de digitale værktøjer begrænses ofte af virksomhedernes manglende viden om de nye teknologier, og hvordan de kan implementeres i eksisterende eller nye produktløsninger, siger Ole Lehrmann Madsen, CEO, Alexandra Instituttet.

Det er en viden, som FORCE Technology og Alexandra Instituttet i kraft af deres GTS-virke har oparbejdet i gennem en lang årrække, fremhæver han.
 

Kompetencer lige ved hånden

I Nordic IoT Centre får virksomhederne adgang til kompetencer og testfaciliteter til udvikling af IoT-løsninger, der kan klare sig på verdensplan.
 

Virksomhederne kan komme hurtigere på markedet med deres produkter, når de får adgang til alle nødvendige multidisciplinære ressourcer på ét sted, siger stifterne af det nye center.
 

”Centret råder over en bred pallette af tekniske kompetencer indenfor hardware og software, sensorsystemer og machine-learning så vel som faglig viden om produkttest og internationale godkendelser af IoT-løsninger, ” siger Juan Farré, CTO, FORCE Technology.

Endvidere indgår Nordic IoT Centre i et netværk af faglige og internationale samarbejdspartnere, som kan inddrages til løsning af specifikke problemstillinger.
 

Virksomhederne kan få ekspert-hjælp til konceptudvikling, udvikling af trådløse produkter med kunstig intelligens, rådgivning om IoT-sikkerhed eller hjælp til produktgodkendelser.
 

Landsdækkende testfaciliteter

Nordic IoT Centre råder desuden over testfaciliteter i Danmark, Norge og Sverige. Her kan virksomhederne få testet deres IoT-produkter og -systemer og sikre, at løsningerne lever op til internationale lovkrav og standarder.
 

For mere information;

  • Martin Krogstrup, Head of Business Development, FORCE Technology tlf. 43 25 17 05,  mkn@force.dk
  • Anders Kofod-Petersen, Professor i Kunstig Intelligens, Vicedirektør, Alexandra Instituttet tlf. +45 41 15 12 48, anders@alexandra.dk

 

Website: Nordic Iot Centre

Denne artikel er sponseret af Nordic IoT Centre. Centret er et samarbejde mellem FORCE Technology og Alexandra Instituttet.