Dansk epilepsiarmbånd får kvalitetsstempel i klinisk test

Iværksættervirksomheden Danish Care Technology har i samarbejde med forskere dokumenteret værdien af epilepsiarmbåndet Epi-Care gennem evidensbaserede tests.

Dansk epilepsiarmbånd
Foto: Danish Care

Sundhed er et voksende marked for wearables og apps, men de nye teknologier skaber også gråzoner. Produkter, der definerer sig som personlig self-tracking, hører ikke under EU-direktivet for medicinsk udstyr, selvom de markedsfører sig på at genkende faldulykker eller forudse hjerteanfald.

“Epilepsialarmer er ikke som mange andre wearables ‘nice to have’. De er i høj grad ‘need-to-have’. Under et alvorligt anfald skal man have medicin og pleje indenfor kort tid, hvis man skal undgå varige skader,”

Det forklarer direktør og medstifter af Danish Care Technology, Jens Jørgen Eriksen.

Godkendt medicinsk hjælpemiddel

Derfor er epilepsialarmen Epi-Care, somer udviklet af Danish Care Technology, ikke tænkt som en wearable men som et medicinsk hjælpemiddel, der tilfældigvis er bærbart. Epilepsialarmen opfylder kravene i EU-direktivet om medicinsk udstyr og har gennemgået omfattende kliniske tests på Epilepsihospitalet Filadelfia i Sorø.

Filadelfia har opbygget en perfekt “forsøgsopstilling” til at teste epilepsi-alarmer. Patienter med epilepsiformer, der er vanskelige at diagnosticere, bliver grundigt overvåget i en periode. Det sker gennem videooptagelser og ved at placere elektroder på patientens hoved, der aflæser hjernens elektriske svingninger. Patienterne bevæger sig rundt, mens man forsøger at efterligne hverdagen så godt som muligt.

Bagefter kan lægerne sammenholde videooptagelser af anfald med hjernebølgernes udsving og på den baggrund stille en diagnose.

Opdager 9 ud af 10 anfald

Danish Care Technology har fået testet Epi-Care i forbindelse med diagnosticeringen af patienterne og kan på den baggrund dokumentere, at alarmen er pålidelig, sikker og stabil.

I den kliniske test bar 71 børn og voksne modellen Epi-Care free under overvågningen forud for en diagnose. På den måde kunne lægerne sammenligne alarmens effektivitet med resultaterne fra videooptagelserne og EEG-målingerne. Derfor ved forskerne, at Epi-Care kan opdage 9 ud af 10 anfald.

“Hos Danish Technology kan vi bevise værdien af Epi-Care epilepsialarmer med evidensbaserede test, gennemført af neutrale eksperter. Det giver os troværdighed, og derfor er vi meget glade for, at Epilepsihospitalet har villet bruge tid på at afprøve vores epilepsi-alarm,” siger Jens Jørgen Eriksen.

Alarmen skaber tryghed

Den seneste undersøgelse fra 2017 giver for alvor Epi-Care serien et kvalitetsstempel. Her har danske forskere spurgt epilepsiramte og omsorgspersoner om deres oplevelser med alarmerne. Det gør Epi-Care serien til den eneste, der både er testet i video-EEG overvågning og gennem længerevarende hverdagsbrug.

“At størstedelen af patienterne blev ved med at bruge enheden under forsøget beviser dens anvendelighed. Kun i 10 procent af tilfældene holdt patienterne op med at bruge Epi-Care. Selv de brugere, der sjældent rammes af krampeanfald, angiver, at de har oplevet større tryghed i hverdagen ved at bruge epilepsialarmen, skriver forskerne i den seneste undersøgelse.

Hos 40 procent af de testpersoner, som tidligere har haft skader på grund af krampeanfald, blev patienter og plejere enige om, at brugen af enheden havde medført færre skader.

”Næste skridt bliver at finde en løsning til mindre børn og at forny teknikken i Epi-Care, så vi bliver ved med at være førende på området,” siger direktør Jens Jørgen Eriksen.


Om Epi-Care

Epi-Care er på størrelse med et sportsur og udviklet til at genkende den type krampeanfald, der i fagsprog hedder generaliserede tonisk-kloniske anfald. Hvis brugeren får et anfald, sender den bærbare sensor straks en alarm til pårørende eller plejepersonale.

Epilepsianfald er hårde og ubehagelige at komme igennem men er som oftest ufarlige og overstået på to til tre minutter. I sjældne tilfælde stopper anfaldet ikke af sig selv. Denne tilstand kaldes Status Epilepticus og er livsfarlig.

Svært ved at trække vejret

Lange anfald giver risiko for varige skader, fordi personen har svært ved at trække vejret. Anfaldet skal stoppes med medicin, inden der opstår iltmangel.

Disse anfald er særligt farlige under søvn eller i andre sammenhænge, hvor den epilepsiramte er alene. Derfor er det helt grundlæggende, at man har dokumentation for at epilepsi-alarmen virker og ikke bare tager producentens ord for gode varer.


Translate