Åben høring om overgangsalder skaber opmærksomhed om omkostninger og behov

Folketingets Sundhedsudvalg inviterede eksperter til en åben høring om sundhedsvæsnets behandling af kvinders symptomer på overgangsalder.

Den 17. april  afholdt Folketingets Sundhedsudvalg en åben høring for at diskutere sundhedspleje til personer, der lider af symptomer på overgangsalderen. Selvom stort set alle  kvinder oplever et eller flere af disse symptomer i større eller mindre grad, har kvinders overgangsalder været behæftet med stigma. Men det er vigtigt at se overgangsalderen som en naturlig fase af livet og ikke en sygdom. Mange andre lande har allerede etablerede politikker og initiativer for, hvordan sundhedsvæsenet behandler kvinder, der er generet af symptomer på overgangsalder, især i Storbritannien, Sverige og USA.  Disse lande har haft særligt fokus på overgangsalderen i de seneste to år.

Image from: https://www.ft.dk/st/udvalg/udvalgene/suu/tv?s=20231&m=tv.9179

En række eksperter blev inviteret til at drøfte gener fra symptomer på   overgangsalderen, og hvordan Danmark bedre kan imødekomme behovene hos personer, der oplever symptomer på overgangsalderen.

Høringen behandlede blandt andet følgende emner:

 • Hvorfor er kvinders overgangsalder et anliggende for sundhedsvæsnet, forskning og politik?
 • Hvad er overgangsalder, og hvilke gener knytter sig hertil for hvor mange?
 • Hvad ved vi om muligheder for og risiko ved lindring af symptomer?
 • Hvordan oplever kvinder sociale, fysiske og mentale implikationer ved overgangsalder?
 • Hvilken viden, information og hjælp savner kvinder i overgangsalderen?
 • Hvordan implementeres ny viden om overgangsalder i sundhedsvæsnet?
 • Hvordan sikres relevant forskning om overgangsalder?
 • Hvor er balancen mellem naturlig proces og behandlingskrævende tilstande?
 • Hvilke initiativer kan tages for at forbedre sundhedsvæsenets møde med kvinder med lidelser udløst af overgangsalder?

Lasse Gliemann, lektor på Københavns Universitet og leder af forskningsprojektet “Kvinder i Sund Overgangsalder”, indledte høringen med at forklare de grundlæggende fakta om overgangsalderen og de almindelige symptomer, blandt andre søvnbesvær, hjernetåge, hedeture og natlige svedeture, angst, depression, ledsmerter, nedsat libido og hjertebanken. Han forklarede, hvordan disse symptomer er tæt forbundne og påvirker hinanden, hvilket gør overgangsalderen til et komplekst emne. Han fremhævede yderligere, at der er betydelige socioøkonomiske konsekvenser af overgangsalderen. Det skønnes nemlig,, at overgangsalderen  alene i Danmark hvert år er skyld i et indtægtstab på 4.043.863.375 DKK. Gliemanns hovedpointe var:

Overgangsalderen er ekstremt kompleks, underbelyst og overset. Overgangsalderen har betydelige konsekvenser, fra individ- og samfundsniveau både privat og professionelt. Der er behov for en betydelig langsigtet indsats med forskning, formidling og uddannelse”

Andre talere inkluderede:

 • Dorthe Snejbjerg, speciallæge i obstetrik og gynækologi i egen speciallægepraksis
 • Maria Hybholt, lektor ved Københavns Universitet, sociologisk forskning i midaldrende kvinders hverdagsliv, kroppe og selvidentitet.
 • Pernille Melsted, forfatter og debattør 
 • Anette Tønnes Pedersen, speciallæge i obstetrik og gynækologi, overlæge ved Rigshospitalet, afdeling for kvindesygdomme, klinisk lektor 
 • Sanne Gottlieb, sygeplejestuderende, journalist og stifter af konsulentfirmaet Menoconsult 
 • Camille Claudius, læge HD, Senior Medical Director, Head of Medical Affairs Nordics, Astellas Pharma
 • Lotte Hvas, speciallæge i almen medicin, dr.med.

Hovedbudskaberne fra den 2,5 time lange høring var klare: For det første lider mange mennesker under manglen på information, viden og ekspertise om overgangsalderen. For det andet har vi brug for ressourcer og politikker til at hjælpe mennesker gennem denne overgang.Disse mangler har en kraftig negativ økonomisk indvirkning på samfundet.

Photo by CoWomen on Unsplash

Se også Techtrusters artikel om forskning om overgangsalderen på arbejdspladsen.

TechTruster har fremhævet 5 pointer om overgangsalderen i Danmark, som vi hørte på denne høring.

 1. Dorthe Snejbjerg, specialist i obstetrik og gynækologi, oprettede en ‘ønskeseddel’, som vandt genklang på høringen som helhed:
  • Forskning i nye behandlingstiltag og data på omfang af symptomer
  • At praktiserende læger I højere grad henviser kvinder med symptomer til gynækolog
  • At gynækologer får sat vores rammebevilling op så flere kvinder kan hjælpes
  • At gynækologer kan få en takst for udredning, behandling og opfølgning ift.
   overgangsalder
  • At behandling bliver tilskudsberettiget for kvinden
  • Vi skal ikke være så bange for hormonbehandling
  • Aftabuisere og det ikke er noget vi blot skal udholde
 2. Maria Hybholt, lektor ved Københavns Universitet, fremhævede bekymringer og tvivl forbundet med identitet i denne overgangsfase i livet. Hun fremhævede desuden den såkaldte “shit sandwich”: Når en kvinde både tager sig af sine egne børn og  sine aldrende forældre udover karriere og hjemmet Altsammen mens kvinden selv gennemlever de forandringer i overgangsalderen, fører med sig.
 3. Anette Tønnes Pedersen, specialist i obstetrik og gynækologi, overlæge på Rigshospitalet, fremhævede, at “Viden og vejledning bør formidles forståeligt, nuanceret og individuelt på et fagligt evidensbaseret grundlag således at den enkelte kvinde har de bedste forudsætninger for at træffe de valg, som for hende er de rigtige”.
 4. Under diskussionen understregede Hybholt, at der i øjeblikket er en bølge af interesse for overgangsalderen, men at det er et samfundsansvar at sikre, at der sker reelle og brugbare forandringer. “Tag nu den her bølge, der er. Få nu gang i noget, så det ikke kun er en bølge af kvinder og forskere, der rigtig gerne vil gøre en forskel, men at det faktisk bliver et bredt samfundsansvar”.
 5. Sanne Gottlieb, grundlægger af Menoconsult og forfatter til bogen “Menopause Mamas“, fremhævede sin egen rejse som sygeplejestuderende. Hun er fem uger fra at afslutte uddannelsen og har endnu ikke har hørt noget om overgangsalderen. Gottlieb  understregede derfor behovet for viden, ikke bare for medicinske fagfolk, men for samfundet generelt og for mennesker i overgangsalderen.Endelig  foreslog hun, at Danmark lader sig inspirere af nogle af de aktiviteter, der finder sted i andre lande. ”Overgangsaldercafeer, overgangsalderklinikker og standarder for arbejdspladspraksis, ville være en god begyndelse”.

Høringen diskuterede også industrienes rolle i klinisk forskning om overgangsalderen med en præsentation af Dr. Camille Claudius og medicinsk direktør hos Astellas Pharma, Nordics. Astellas Pharma skrev et brev, hvor de anmodede om at få overgangsalderen på dagsordenen politisk i januar 2024. Astellas Pharma udgav også en  hvidbog om behandlingsmuligheder, muligheder og kliniske retningslinjer for overgangsalderen i Sverige, Danmark, Finland og Norge.

Behovet for viden, opmærksomhed og åben samtale om overgangsalderen i samfundet var hovedbudskabet fra denne høring. På TechTruster forpligter vi os til at dele denne viden og hjælpe samfundet med at forstå kvinders sundhed fra  et femtech perspektiv.

Se høringen her, og PowerPoint-præsentationerne fra høringen, her.

Translate